Wij zijn een gemeenschap.

Het is een gemeenschap zonder onderscheid – u maakt deel uit van deze gemeenschap door simpelweg te zeggen dat u deel uitmaakt van deze gemeenschap.

Wij geloven in het ontbreken van onderscheid in al haar facetten, en we streven ernaar om te zorgen dat alle mensen, dus ook mensen met een handicap, zijn opgenomen in onze samenleving: we zien geen handicap, maar de diversiteit en alternatieve mogelijkheden. We zijn toegewijd aan waardigheid en respect voor iedereen, en we werken actief om dat ideaal in ons leven, ons werk en onze lokale gemeenschappen te bevorderen.

We zijn bij elkaar gebracht door middel van technologie en gedreven door een gedeelde passie. Wij zijn ingenieurs en ontwerpers, onderzoekers en schrijvers, kunstenaars en advocaten, onderwijzers en bedrijven, gebruikers en meer; het maakt niet uit toe wát wij persoonlijk doen, maar hóé we het doen. Wij zijn een wereldwijde gemeenschap met leden uit alle niveaus van de samenleving en elk continent op de planeet. We zijn individueel gesterkt door ons lidmaatschap van deze gemeenschap, en wij delen op onze beurt die kracht met onze andere gemeenschappen, wanneer we maar en hoe we maar kunnen, simpelweg omdat we weten dat de kracht van deze gemeenschap ons meest waardevolle bezit is.

Wij erkennen dat elke persoon in deze gemeenschap iets bijdraagt aan de gemeenschap die wij gezamenlijk moeten en willen; elk lid brengt ons een grotere collectieve waarde. We meten niet de bijdragen van anderen, maar vieren simpelweg het feit dat anderen dezelfde doelen nastreven.

Wij hebben het zilveren lint gekozen als een zichtbaar teken van onze gemeenschap – een gemeenschap waarvan wij trots zijn een deel uit te maken. Het lidmaatschap van en deelname aan deze gemeenschap kost u niets meer dan betrokkenheid. Het schenkt u geen speciale rechten of voorrechten, en het is geen teken dat u geen speciale talenten of kennis bezit. Het is simpelweg een uiterlijke expressie van uw inzet voor deze overtuigingen, en een viering van het feit dat anderen in deze wereld dezelfde aspiraties en idealen delen.

Tot een ieder en iedereen zeggen we collectief: Welkom.